PROJEKTOWANIE BUDOWA PRZEMYSŁOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

STACJE DOZUJĄCE

POMPY DOZUJĄCEElectromagnetyczne pompy dozujące z wielofunkcyjnym panelem sterującym, wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i intuicyjną obsługą. Kolorowe diody LED sygnalizują stan pracę pompy i stany awaryjne. Ciągła regulacja skoku membrany i częstotliwości pracy pozwala dostosować ją do każdej sytuacji.

 • Dostępne głowice z PP,PVDF stali kwasoodpornej oraz membrany pokryte PTFE pozwalają na uzyskanie odporności chemicznej w dowolnej aplikacji.
 • Standardowym wyposażeniem są zawór wtryskowy i stopowy, wężyki i przewód sterowania zewnętrznego.


STACJE POLIELEKTROLITUSystem ciągłego przygotowania roztworów polielektrolitów jest w pełni zautomatyzowany i wyposażony w w trójkomorowy zbiornik. W pierwszej komorze następuje rozpuszczanie, w drugiej dojrzewanie polimeru, trzecia jest zbiornikiem magazynowym.
 • Seria obejmuje urządzenia pozwalające na dozowanie 12,000 l litrów polielektrolitu na godzinę przy założeniu stężenia 1 do 5g/l i 30 minut czasu dojrzewania.
 • Panel kontrolny z wyświetlaczem sterownika i panelem synopptycznym pozwalają na pełną kontrolę nad pracą urządzenia.
 • Ultradżwiękowa sonda poziomu zainstalowana w ostatniej komorze steruje uzupełnianem roztworu. Urządzenie sygnalizuje pracę i stany awaryjne zaświeceniem odpowiednich diod LED.
 • Przepływomierz reguluje ilość podawanej wody i wyświetla tę wielkość na ekranie, gwarantując właściwe stężenie uzyskanego roztworu.
 • Mieszadła wolnoobrotowe wykonane ze stali SS316 zainstalowane w komorach roztwarzania i dojżewania, zapewniają jednorodność przygotowanego roztwrou. Opcjonalnie, możliwe jest zainstalowanie trzeciego mieszadła.
 • Częstotliwość pracy jest programowalna co pozwala na oszczęności energii elektrycznej.
 • Prosta procedura kalibracji dozownika pozwala na precyzyjne odmierzanie określonej ilości polimeru.
 • W połączeniu z pomiarem ilości podawanej wody, układ reguluje wydajność dozownika zapewniając utrzymanie właściwego stężenia gotowego roztworu.
 • Ogrzewanie dozownika i alarm o braku preparatu w zasobniku połączone z alarmem na ekranie sterownika są ważnymi elementami montowanymi w standardowej wersji urządzenia.
01

ProfesjonalnaAnaliza

>>
Przed przystąpieniem do zadania wykonujemy analizę, potrzeb Klienta.
02

SprawdzoneUrządzenia

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę urządzeń.
03

DostosowanieChemii

>>
Dostarczamy niezbędne chemikalia: Koagulanty, Flokulanty, Inne