KOAGULANTY FLOKULANTY FLOTATORY

FIRMA CHEM-TOP

CEL I MISJA

Firma CHEM-TOP powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie, związane z problematyką optymalizacji procesów oczyszczania ścieków przemysłowych . Zdobyte doświadczenie, pozwala nam na indywidualne podejście do każdego zagadnienia oraz znalezienie rozwiązań pozwalających osiągnąć zadowalający efekt końcowy, przy jak najmniejszym zaangażowaniu finansowym Klienta.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W :

- projektowaniu oczyszczalni przemysłowych, tak aby dawały możliwość odprowadzania ścieków podczyszczonych do oczyszczalni komunalnych lub do środowiska, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym,

- modernizujemy istniejące obiekty w taki sposób aby mogły sprostać obecnym wymaganiom,
- bierzemy czynny udział, począwszy od projektu, do uzyskania założonych wymagań.

OFERUJEMY KOMPLETACJĘ I DOSTAWĘ :

- stacji dozowania chemikaliów ( zbiorniki magazynowe i procesowe z KO, TWS, PE, PP, pompy dozujące, armaturę, sterowanie ), tj. PIX – siarczan/chlorek żelazowy, PAX- polichlorek glinowy, ALS/ALK – siarczan glinowy, podchloryn sodu, aktywny dwutlenek chloru w roztworze, perhydrol, itp.,

- kompletnych węzłów oczyszczania ścieków w oparciu o flotacje ciśnieniową DAF ( flotatory ), lub w oparciu o chemiczne strącanie i dekantację ( osadniki lamellowe ),

- stacji roztwarzania i dozowania flokulantów ( polielektrolitów ), mleczka wapiennego, wodorotlenku sodu,

- węzły odwadniania i higienizacji osadów ściekowych z wykorzystaniem prasy taśmowej, filtracyjnej prasy komorowej, wirówki dekantacyjnej czy workownicy. Jeżeli ścieki podczyszczone mają być odprowadzane do środowiska naturalnego, proponujemy systemy biologicznego doczyszczania w oparciu o osad czynny, SBR ( Sequence Batch Reactor), MBR ( Membrane Reactor ), MBBR ( zawieszone złoże ruchome ).

DOBIERAMY I DOSTARCZAMY :

- Koagulany żelazowe i glinowe,

- Flokulanty ( polielektrolity ),

- środki do korekty pH ( kwasy nieorganiczne, zasady ),

- substancje będące źródłem węgla organicznego, niezbędnego w procesie denitryfikacji,

- preparaty do neutralizacji i hamowania powstawania odorów ( siarkowodoru ) w systemach kanalizacji (proces FERROX )

- środki dezynfekcyjne: aktywny dwutlenek chloru w roztworze, podchloryn sodu,

- środki antypienne,

- inne specjalistyczne.


Na bieżąco współpracujemy z ośrodkami badawczymi i ekspertami w całym kraju aby móc zmierzyć się z każdym napotkanym problemem.

Licząc na nawiązanie obopólnie korzystnej współpracy, proszę szczegółowe o zapoznanie się z naszą ofertą i nadsyłanie zapytań, na które z przyjemnością odpowiemy.


Pozostaję z poważaniem:

mgr inż. Cezary Topolski
01

ProfesjonalnaAnaliza

>>
Przed przystąpieniem do zadania wykonujemy analizę, potrzeb Klienta.
02

SprawdzoneUrządzenia

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę urządzeń.
03

DostosowanieChemii

>>
Dostarczamy niezbędne chemikalia: Koagulanty, Flokulanty, Inne