PRASY DO OSADÓW PRZEMYSŁOWYCH INSTALACJE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Nasze Usługi

Budowa
Wykonujeny instalacje dostosowane do wymagań Klienta, mając na uwadze jakość i rozsądną cenę wdrożenia.
Planowanie
Bierzemy czynny udział, począwszy od projektu, do uzyskania założonych wymagań. Pomagamy w merytorycznych kwesitach związanych z rozpoczęciem inwestycji.
Projektowanie
W pełnym zakresie czyszczalni i podczyszczalni przemysłowych, tak aby dawały możliwość odprowadzania ścieków podczyszczonych do oczyszczalni komunalnych lub do środowiska, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
Analizy
Na bieżąco współpracujemy z ośrodkami badawczymi i ekspertami w całym kraju aby móc zmierzyć się z każdym napotkanym problemem.
Optymalizacja
Obejmująca wprowadzenie oszczędności na chemikaliach bez wpływu na jakość oczyszczania, a także zmiany w sposobie prowadzenia oczyszczania.
Doradztwo
W zakresie prowadzenia procesu, rozwiązania bieżących problemów sprzętowych oraz
doboru i dostawy chemikaliów niezbędnych w procesach podczyszczania ścieków
01

ProfesjonalnaAnaliza

>>
Przed przystąpieniem do zadania wykonujemy analizę, potrzeb Klienta.
02

SprawdzoneUrządzenia

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę urządzeń.
03

DostosowanieChemii

>>
Dostarczamy niezbędne chemikalia: Koagulanty, Flokulanty, Inne