PROJEKTOWANIE BUDOWA PRZEMYSŁOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

REAKTORY MBR

Bioreaktor membranowy (MBR) jest przeznaczony do procesu osadu czynnego, w którym separacja ciało stałe/ciecz przeprowadzana jest dzięki mikrofiltracji. Do wykonania tego procesu połączone są : proces obróbki biologicznej z filtracją na płytach membranowych. Membrany zanurzone są w zbiorniku napowietrzania , w bezpośrednim kontakcie z mieszanym roztworem. Filtracja przebiega od strony zewnętrznej do wewnętrznej membrany, zatrzymując zasadniczo całą zawiesinę złożoną z substancji stałych i biomasy, a tym samym prowadzi to do uzyskania przesączu o wysokiej jakości.

Kaseta MBR składa się z modułów płaskich arkuszy membran. Zaprojektowana całość stanowi bioreaktor membranowy, w którym zachodzi proces mikrofiltracji. Dzięki badaniom i współpracy z producentami, poznaliśmy funkcje systemu MBR i podczas konsultacji u klienta wyjaśniamy proces pracy Kasety MBR dzięki dołączonej dokumentacji technicznej, instrukcji instalacji, specyfikacji pracy, instrukcji konserwacji, modułów membranowych MBR oraz urządzeń peryferyjnych.Blok membran składa się z kilku płyt membranowych. Oczyszczanie powierzchni membrany odbywa się poprzez ciągłe omiatanie strumieniem powietrza, przepływającego wzdłuż powierzchni membrany przemieszcza osad czynny i odrywa biozanieczyszczenia.


Materiał Membrany

Zastosowany PVDF (polifluorek winylidenu), jako materiał warstwy funkcjonalnej na membranie zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną i stabilność chemiczną. Poprzez równomierne rozmieszczenie licznych porów o małej średnicy na powierzchni membrany uzyskano unikalną strukturę, otrzymując doskonałą jakość przesączu i wysoką odporności na zatykanie się w porównaniu z innymi membranami.
01

ProfesjonalnaAnaliza

>>
Przed przystąpieniem do zadania wykonujemy analizę, potrzeb Klienta.
02

SprawdzoneUrządzenia

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę urządzeń.
03

DostosowanieChemii

>>
Dostarczamy niezbędne chemikalia: Koagulanty, Flokulanty, Inne