PROJEKTOWANIE BUDOWA PRZEMYSŁOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

MIESZADŁA

MIESZADŁA VRP/VRS :

Szybkoobrotowe (950 rpm) mieszadła są wytwarzane z polipropylenu lub stali AISI316.Polipropylenowy kołnierz z uszczelką na trzpieniu mieszadła zabezpiecza silnik przed oparami i ochlapaniem korozyjnymi chemikaliami. Dostępne są jedno i trójfazowe silniki z mechanicznymi osłonami dzięki czemu nie wyamgają obsługi.

MIESZADŁA VLS

Mieszadła wolnoobrotowe z czterema łopatami nachylonymi pod kątem 45º wykonane ze stali 316. Wyposażone w silniki z motoreduktorami nie wymagają obsługi.Zabezpieczone farbą antykorozyjną RALL 7001.Dostępne są mieszadła do następujących procesów:
Łatwe mieszanie - mieszanie reagentów;
Normalne mieszanie - mieszanie zawiesin do 50g/l;
Trudne mieszanie - przygotowanie roztworów wapna i polielektrolitów.

MIESZADŁA - SLS

Mieszadła wolnobieżne przeznaczone do neutralizacji, mieszania zawiesin, przygotowania roztworów o wysokiej efektywności i niskiej konsumpcji energii. Mogą pracować na sucho, zalecane do zbiorników ze zmiennym poziomem cieczy.Zarówno mieszadła SLS jak i uchwyt i wał są wykonane ze stali AISI 316 L. Wyposażone w motoreduktory i silniki trójfazowe mieszadła nie wymagają obslugi. Silniki zabezpieczone farbą antykorozyjną RAL 7001.

MIESZADŁA - FLS

Mieszadła wolnobieżne przeznaczone do neutralizacji, mieszania zawiesin, przygotowania roztworów o wysokiej efektywności i niskiej konsumpcji energii. Mogą pracować na sucho, zalecane do zbiorników ze zmiennym poziomem cieczy.
Zarówno mieszadła SLS jak i uchwyt i wał są wykonane ze stali AISI 316 L.
Wyposażone w motoreduktory i silniki trójfazowe mieszadła nie wymagają obslugi.
Silniki zabezpieczone farbą antykorozyjną RAL 7001.


01

ProfesjonalnaAnaliza

>>
Przed przystąpieniem do zadania wykonujemy analizę, potrzeb Klienta.
02

SprawdzoneUrządzenia

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę urządzeń.
03

DostosowanieChemii

>>
Dostarczamy niezbędne chemikalia: Koagulanty, Flokulanty, Inne