PROJEKTOWANIE BUDOWA PRZEMYSŁOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

FERROX C1

Właściwości i zastosowanie

 • usunięcie zanieczyszczeń odorowych pochodzących z instalacji ściekowych
 • eliminacja zanieczyszczeń odorami w instalacjach przetwarzania osadów
 • zatrzymanie korozyjnego oddziaływania ścieków na elementy konstrukcyjne
 • usuwanie siarkowodoru
 • wstrzymanie procesu zagniwania ścieków
 • wzrost efektywności podczas procesu usuwania BZT i zawiesiny
 • poprawa w usuwaniu fosforu
 • usuwanie siarkowodoru z biogazu


Postać robocza : Barwa roztworu od zielonej do brązowej
==============
Skład chemiczny:  
Całkowita zawartość Fe 10,5±0,5%
Zawartość NO3 0,0 - 2,5%
Gęstość [kg/m3] (20°C) 1300±50
pH poniżej 1


Postać handlowa


Ciecz jednorodna bez zanieczyszczeń mechanicznych w całej objętości cysterny.
Okres trwałości minimum 6 miesięcy.

DOSTAWA

Zależna od zamówionej objętości od 1m3

MAGAZYNOWANIE

W zbiornikach z tworzyw sztucznych (paletopojemnik)

USŁUGI DODATKOWE

 • Świadczymy doradztwo przy wprowadzaniu nowych produktów
 • Pomagamy naszym Klientom, rozwiązujemy problemy techniczne
 • Montujemy instalacje dozujące chemikalia
 • Naprawiamy lub wymieniamy pompy dozujące
 • Pomagamy w kalibracji sprzętu, i ustalaniu dawkowania
 • Zapewniamy transport do miejsca wskazanego przez Klienta

PRODUKTY POWIĄZANEPodane informacje są jednynie wskazówkami dotyczącymi naszego produktu. Należy stosować obowiązujące przepisy zabezpieczeające prawa strony trzeciej. Szczegółowych informacji udziela producent i dystrybutor.KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ :

Lista produktów

01

ProfesjonalnaAnaliza

>>
Przed przystąpieniem do zadania wykonujemy analizę, potrzeb Klienta.
02

SprawdzoneUrządzenia

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę urządzeń.
03

DostosowanieChemii

>>
Dostarczamy niezbędne chemikalia: Koagulanty, Flokulanty, Inne