Usługi

Budowa

Wykonujeny instalacje dostosowane do wymagań Klienta, mając na uwadze jakość i rozsądną cenę wdrożenia.

Planowanie

Bierzemy czynny udział, począwszy od projektu, do uzyskania założonych wymagań. Pomagamy w merytorycznych kwesitach związanych z rozpoczęciem inwestycji.

Projektowanie

W pełnym zakresie czyszczalni i podczyszczalni przemysłowych, tak aby dawały możliwość odprowadzania ścieków podczyszczonych do oczyszczalni komunalnych lub do środowiska, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.

Analizy

Na bieżąco współpracujemy z ośrodkami badawczymi i ekspertami w całym kraju aby móc zmierzyć się z każdym napotkanym problemem.

Optymalizacja

Obejmująca wprowadzenie oszczędności na chemikaliach bez wpływu na jakość oczyszczania, a także zmiany w sposobie prowadzenia oczyszczania.

Doradztwo

W zakresie prowadzenia procesu, rozwiązania bieżących problemów sprzętowych oraz
doboru i dostawy chemikaliów niezbędnych w procesach podczyszczania ścieków