Flotatory DAF

Flotator jest urządzeniem służącym do separacji zawiesin, tłuszczów, oleju, oraz innych materiałów małej charakteryzujących się małą gęstością. Technologia DAF zastosowana w zestawie jest wydajną metodą stosowaną w procesach flotacji.
Usuwanie zanieczyszczeń cechuje sprawność sięgająca 90%. Wraz z pozbywaniem się ze ścieków zawiesin i tłuszczów spada istotnie poziom zanieczyszczeń określanych wartościami BZT5 i ChZT.

Zasada działania urządzenia:

Do pierwszej komory flotatora wpompowywany jest ściek, do niej również, przez układ rozdzielaczy doprowadzone jest rozpuszczone powietrze z pompy recylkulacyjno-saturacyjnej.
Powietrze w postaci mikro pęcherzyków powoduje wynoszenie ku górze zanieczyszczeń i tłuszczy z cieczy. Powstający w ten sposób osad jest usuwany przez system zgarniaczy łopatkowych. Wyflotowany przez powietrze ściek przepływa do drugiej komory. Przechodząc przez układ lamelowych uspokajaczy cieczy jest wypierany przez ciężar wody i kierowany do odpływu. Druga komora jest również wyposażona w automatyczne usuwanie osadu dolnego. Ściek na flotatorze jest poddawany flotacji przez około 30 minut. Jeżeli ścieki podczyszczone mają być odprowadzane do środowiska naturalnego, proponujemy systemy biologicznego doczyszczania w oparciu o osad czynny, SBR ( Sequence Batch Reactor), MBR ( Membrane Reactor ),
MBBR ( zawieszone złoże ruchome ).


Opis zestawu :

  • Vcał – określana zgodnie z zapotrzebowaniem klienta
  • Q – określana zgodnie z zapotrzebowaniem klienta
  • pompa recyrkulacyjno – saturacyjna o wysokiej wydajności (dostępna również oddzielnie w zakładce: zestawy napowietrzające)
  • automatyczne zgarniacze (2 szt.+ grzebień) osadu górnego
  • układ płyt lamelowych uspokajających ciecz
  • automatyczny system usuwania osadu ciężkiego (elektrozawory)
  • zawory klapowe
  • armatura + orurowanie