Mieszadła

MIESZADŁA VRP/VRS :

Szybkoobrotowe (950 rpm) mieszadła są wytwarzane z polipropylenu lub stali AISI316.

Polipropylenowy kołnierz z uszczelką na trzpieniu mieszadła zabezpiecza silnik przed oparami i ochlapaniem korozyjnymi chemikaliami. Dostępne są jedno i trójfazowe silniki z mechanicznymi osłonami dzięki czemu nie wyamgają obsługi.

MIESZADŁA VLS

Mieszadła wolnoobrotowe z czterema łopatami nachylonymi pod kątem 45º wykonane ze stali 316. Wyposażone w silniki z motoreduktorami nie wymagają obsługi.Zabezpieczone farbą antykorozyjną RALL 7001.

Mieszadło wolnoobrotowe

Dostępne są mieszadła do następujących procesów:
Łatwe mieszanie – mieszanie reagentów;
Normalne mieszanie – mieszanie zawiesin do 50g/l;
Trudne mieszanie – przygotowanie roztworów wapna i polielektrolitów.

MIESZADŁA – SLS

Mieszadła wolnobieżne przeznaczone do neutralizacji, mieszania zawiesin, przygotowania roztworów o wysokiej efektywności i niskiej konsumpcji energii. Mogą pracować na sucho, zalecane do zbiorników ze zmiennym poziomem cieczy.