chem-top

O firmie

jesteśmy producentem sprawdzonych i skutecznych urządzeń do oczyszczania ścieków,
projektujemy i wykonujemy oczyszczalnie ścieków przemysłowch.

O Firmie

CEL I MISJA

Firma CHEM-TOP powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie, związane z problematyką optymalizacji procesów oczyszczania ścieków przemysłowych . Zdobyte doświadczenie, pozwala nam na indywidualne podejście do każdego zagadnienia oraz znalezienie rozwiązań pozwalających osiągnąć zadowalający efekt końcowy, przy jak najmniejszym zaangażowaniu finansowym Klienta.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W :

– projektowaniu oczyszczalni przemysłowych, tak aby dawały możliwość odprowadzania ścieków podczyszczonych do oczyszczalni komunalnych lub do środowiska, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym,

– modernizujemy istniejące obiekty w taki sposób aby mogły sprostać obecnym wymaganiom,
– bierzemy czynny udział, począwszy od projektu, do uzyskania założonych wymagań.

OFERUJEMY KOMPLETACJĘ I DOSTAWĘ :

– stacji dozowania chemikaliów ( zbiorniki magazynowe i procesowe z KO, TWS, PE, PP, pompy dozujące, armaturę, sterowanie ), tj. PIX – siarczan/chlorek żelazowy, PAX- polichlorek glinowy, ALS/ALK – siarczan glinowy, podchloryn sodu, aktywny dwutlenek chloru w roztworze, perhydrol, itp.,

– kompletnych węzłów oczyszczania ścieków w oparciu o flotacje ciśnieniową DAF ( flotatory ), lub w oparciu o chemiczne strącanie i dekantację ( osadniki lamellowe ),

– stacji roztwarzania i dozowania flokulantów ( polielektrolitów ), mleczka wapiennego, wodorotlenku sodu,

– węzły odwadniania i higienizacji osadów ściekowych z wykorzystaniem prasy taśmowej, filtracyjnej prasy komorowej, wirówki dekantacyjnej czy workownicy. Jeżeli ścieki podczyszczone mają być odprowadzane do środowiska naturalnego, proponujemy systemy biologicznego doczyszczania w oparciu o osad czynny, SBR ( Sequence Batch Reactor), MBR ( Membrane Reactor ), MBBR ( zawieszone złoże ruchome ).

DOBIERAMY I DOSTARCZAMY :

– Koagulany żelazowe i glinowe,

– Flokulanty ( polielektrolity ),

– środki do korekty pH ( kwasy nieorganiczne, zasady ),

– substancje będące źródłem węgla organicznego, niezbędnego w procesie denitryfikacji,

– preparaty do neutralizacji i hamowania powstawania odorów ( siarkowodoru ) w systemach kanalizacji (proces FERROX )

– środki dezynfekcyjne: aktywny dwutlenek chloru w roztworze, podchloryn sodu,

– środki antypienne,

– inne specjalistyczne.

Na bieżąco współpracujemy z ośrodkami badawczymi i ekspertami w całym kraju aby móc zmierzyć się z każdym napotkanym problemem.

Licząc na nawiązanie obopólnie korzystnej współpracy, proszę szczegółowe o zapoznanie się z naszą ofertą i nadsyłanie zapytań, na które z przyjemnością odpowiemy.

Pozostaję z poważaniem:

mgr inż. Cezary Topolski

chem-top

Więcej informacji