Koagulanty

Opis

Koagulanty żelazowe
– PIX 100 COP
– PIX 100
– PIX 110
– PIX 111
– PIX 112
– PIX 113
– PIX 122
– PIX 123

Koagulanty Glinowe
– PAX 16
– PAX 18
– PAX XL1
– PAX XL3
– PAX XL9
– PAX XL10
– PAX XL19
– PAX XL19F
– PAX XL1905
– PAX XL60
– PAX XL61
– PAX XL69
– PAX XL1881-25-2
– PAX XL25